Najnowsze Wpisy

linkologia.pl spis.pl

Polska plasuje się w czołówkach światowych rankingów, jako najlepsza lokalizacja dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Branża wzrasta o jedną piątą rocznie   

 

Outsourcing to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów polskiego rynku. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba centrów usług dla biznesu wzrosła w Polsce niemal dwukrotnie. Jak szacuje TMF Group, sektor może rosnąć nawet o 20 proc. rocznie.  

 

W Polsce działa już 470 centrów outsourcingowych z kapitałem zagranicznym. Usługi dla biznesu to segment, który charakteryzuje się bardzo szybkim przyrostem zatrudnienia. Od początku 2012 roku, liczba zatrudnionych w branży podwoiła się. Obecnie w centrach usług pracuje już 128 tys. osób, a prognozy mówią o zatrudnieniu 150-170 tys. osób do końca 2015 roku.  

 

- Kluczowa dla rozwoju polskiego rynku outsourcingu jest wysoka ocena kraju w globalnych klasyfikacjach. Polska zajmuje obecnie czołowe pozycje w światowych rankingach, które wskazują najatrakcyjniejsze miejsca do lokowania nowoczesnych usług dla biznesu. Najwyżej notowany jest Kraków, a za nim Warszawa i Wrocław - zauważa Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.

 

W raporcie - Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2014 - Kraków sklasyfikowany został na 9 miejscu na mapie światowego outsourcingu. Wyżej na liście uplasowało się tylko sześć miast w Indiach, które są globalnym liderem w branży i dwie lokalizacje na Filipinach. W wyścigu o palmę pierwszeństwa Polska pokonała drugą światową potęgę - Chiny z topowym w tym kraju Szanghajem. W zestawieniu Warszawa znalazła się na 32 miejscu (awansując o 4 pozycje), a Wrocław, który poprawił wynik aż o 10 oczek, na 65 pozycji.  

 

Tak wysoka ocena naszego kraju przekłada się na wymierne korzyści. Największa liczba inwestycji zagranicznych w Polsce lokowana jest obecnie właśnie w segmencie nowoczesnych usług dla biznesu. Mamy spory potencjał. W ciągu ostatnich lat w polskich firmach wykształciło się wielu specjalistów, którzy nie zajmują się już podstawowymi zadaniami, ale obsługują zaawansowane procesy biznesowe i operacje strategiczne dla największych światowych firm.

 

Przykładem ewolucji, jaką przeszedł w ostatnich latach polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest proces rozwoju firmy TMF Poland, wchodzącej w skład TMF Group, która jest globalnym dostawcą usług biznesowych i prowadzi działalność w 80 krajach na świecie. – Jakość ofe­rowanych obecnie usług w Polsce nie odbiega od światowych standardów. Globalne marki doceniając wysokie kwalifikacje i wiedzę polskich specjalistów i powierzają nam obsługę międzynarodowych projektów - przyznaje Mikołaj Pluciński.

 

- Niedawno w TMF Poland powstał dział, którego zadaniem jest kontrola usług biznesowych, świadczonych w różnych krajach na rzecz globalnych klientów TMF Group. Dzięki temu nasze biuro w Warszawie zapewnia firmom działającym na różnych rynkach scentralizowaną kontrolę procesów biznesowych z jednym punktem kontaktu - informuje z satysfakcją prezes zarządu TMF Poland.   

 

Polską specjalnością stała się obsługa firm w zakresie usług finanso­wych i księgowych oraz outsourcing IT. Jeśli segment będzie rozwijał się w dotychczasowym tempie, Polska stanie się globalnym dostawcą outsourcingu, szczególnie w dziedzinie księgowości i controllingu finansowego.  

 

 

 

Informacje o TMF

TMF Poland, obecna w Polsce od 1995 roku, w swoich biurach w Warszawie i Katowicach zatrudnia ponad 150 wysokiej klasy specjalistów, którzy pomagają firmom sprawnie funkcjonować w wielu krajach, jak również koordynują obsługę firm prowadzących działalność w środowisku międzynarodowym (Globalizing Business). Profesjonalny zespół ekspertów świadczy usługi administracyjne w zakresie: księgowości, usług kadrowo-płacowych, usług bankowych, usług sekretarsko-korporacyjnych, sprzedaży gotowych spółek typy shelf-companies oraz wynajmu powierzchni biurowej. TMF Poland  jest przygotowana do obsługi firm zatrudniających nawet 10 tysięcy pracowników.

Portfolio klientów TMF obejmuje wiodące firmy m.in. z branży energetyczej, farmaceutycznej, handlowej, IT, lotniczej, motoryzacyjnej, nieruchomości, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, technologicznej, ubezpieczeń i wielu innych. TMF współpracuje z ponad 40% firm z listy S&P oraz Fortune 500.

TMF Group założona została w Holandii w 1988 roku. W październiku 2008 roku TMF Group została zakupiona przez brytyjską firmę private equity Doughty Hanson & Co, co otworzyło drogę do fuzji z Equity Trust, która została sfinalizowana w czerwcu 2011 roku . Dzięki temu TMF Group zwiększyła swoją globalną obecność. Zatrudnia dziś ponad 5.000 pracowników w biurach na całym świecie. 

 

Więcej na http://www.tmf-group.com/ i http://www.tmf-poland.pl/pl/

dompress : :

Outsourcing to nie tylko oszczędności 
02. grudnia 2014 16:19:00
linkologia.pl spis.pl

Outsourcing procesów biznesowych to już nie tylko sposób na redukcję kosztów operacyjnych firmy. To dziś w wielu przypadkach konieczność. Firmy nie mogą pozwolić sobie na zwolnienie tempa i niższą wydajność. Dlatego przedsiębiorcy sięgają po obsługę zewnętrzną. W ten sposób mogą uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy i najnowszych rozwiązań, jakie oferują dostawcy usług dla biznesu. Dzięki firmom oferującym usługi, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na swoich zasadniczych celach, co prowadzi do uzyskania przewagi rynkowej.      

Według analiz przeprowadzonych przez TMF Group, w outsourcingu nastąpił zwrot. Jedynie dla trzech z dziesięciu badanych firm czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o obsłudze zewnętrznej jest cięcie kosztów. Jedna trzecia analizowanych przedsiębiorstw chce w ten sposób poprawić swoją efektywność, a dla co czwartej firmy ważna jest fachowa wiedza i narzędzia, jakie oferują usługodawcy.   

Przedstawiciele TMF Poland, wchodzącej w skład TMF Group, która jest globalnym dostawcą usług dla biznesu, działającym w 80 krajach obserwują zmiany w nastawieniu firm do zewnętrznej obsługi procesów biznesowych. - Aspekt ekonomiczny wciąż odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu przez naszych klientów decyzji o zleceniu zewnętrznej obsługi administracyjnej firmy. Od kilku lat widać jednak coraz wyraźniej, że firmy poza ceną, zwracają także szczególną uwagę na jakość usług. Poszukują specjalistów w danej dziedzinie. I to poziom obsługi staje się powoli czynnikiem, który ma decydujący wpływ przy wyborze firmy do obsługi - zauważa Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.   

Analizy rynkowe mówią, że już połowa spośród firm działających na polskim rynku regularnie korzysta z usług outsourcingowych. Paradoksalnie, duży wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju przypada na okres ostatniego spowolnienia gospodarczego. Wielu przedsiębiorców zmuszonych było wtedy poszukiwać efektywnych rozwiązań biznesowych w celu zmniejszenia wydatków firmy. A ile można zaoszczędzić dzięki outsourcingowi?      

- Firmy zaczynają rozważać obsługę zewnętrzną, jeśli pojawia się możliwość redukcji kosztów. Korzyści mogą być znaczne. Pokazuje to przykład firmy z branży detalicznej, działającej w 22 krajach na różnych kontynentach i zatrudniającej pracowników administracyjnych w każdej lokalizacji, która zleciła prowadzenie rachunkowości TMF Group. Przejęcie przez TMF obowiązków księgowych w tych krajach pozwoliło firmie zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem działu księgowości o jedną czwartą oraz zwiększyć efektywność pracy poprzez skupienie się na kluczowych czynnościach firmy. Później klient zdecydował się również na outsourcing usług płacowych i HR od Grupy TMF - informuje prezes zarządu TMF Poland. 

 

Jedną z najbardziej popularnych dziedzin outsourcingowych w Polsce jest księgowość. Na kompleksową obsługę procesów biznesowych decydują się najczęściej firmy z branży ubezpieczeń, bankowości i finansów oraz telekomunikacji. Do listy odbiorców usług outsourcingowych w naszym kraju dołączają również ostatnio coraz częściej firmy z branży handlowej i dystrybucyjnej.   

 

Outsourcing daje możliwość wykorzystania najmocniejszej strony firmy i skupienia się tylko na podstawowym obszarze jej działalności. Co więcej, przekazanie pewnych czynności firmy pozwala zminimalizować ryzyko popełnienia błędów związanych ze znajomością zagadnień administracyjno-prawnych, czy z terminowością podczas zarządzania procesem biznesowym.

 

- Stałe śledzenie zmieniających się przepisów i ich interpretacja jest kłopotliwa dla większości przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich firm. To właśnie zadanie TMF Poland. Ciągłe poszerzanie wiedzy na temat nowych przepisów i regulacji wpisane jest w działanie firm outsourcingowych. Doradcy TMF Poland dysponują wiedzą na temat wprowadzanych nowelizacji, a dzięki temu nasi klienci mają również automatycznie dostęp do najnowszych informacji - zauważa Mikołaj Pluciński, prezes TMF Poland.

 

- Ponadto w TMF Poland regularnie wprowadzamy i stale udoskonalamy procedury dla poszczególnych zakresów usług, co pozwala nam utrzymać wysoki poziom obsługi klientów. Bazujemy na specjalnie opracowanych rejestrach oraz harmonogramach. Chcemy, żeby obsługa była dla naszych klientów możliwie najbardziej czytelna. Dlatego firmy w każdym momencie mają możliwość wglądu w prowadzoną dokumentację - podkreśla Mikołaj Pluciński.   

 

TMF Poland zajmuje się również scentralizowaną obsługą firm międzynarodowych w zakresie usług księgowych i płacowych. - Dział Service Delivery Coordination, który uruchomiliśmy w Warszawie zapewnia koordynację usług biznesowych świadczonych na lokalnych rynkach na rzecz globalnych klientów. Zapewniamy przy tym jednolite normy jakości usług, przyjęte na całym świecie oraz jeden punkt kontaktu - wyjaśnia Mikołaj Pluciński.

 

 

Informacje o TMF

TMF Group jest globalnym dostawcą usług biznesowych, poprzez sieć 120 biur prowadzi działalność w 80 krajach na świecie. Firma założona została w Holandii w 1988 roku. W październiku 2008 roku TMF Group została zakupiona przez brytyjską firmę private equity Doughty Hanson & Co, co otworzyło drogę do fuzji z Equity Trust, która została sfinalizowana w czerwcu 2011 roku. Dzięki temu TMF Group zwiększyła swoją globalną obecność. Zatrudnia dziś ponad 5.000 pracowników w biurach na całym świecie. 

TMF Poland, obecna w Polsce od 1995 roku, w swoich biurach w Warszawie i Katowicach zatrudnia ponad 150 wysokiej klasy specjalistów, którzy pomagają firmom sprawnie funkcjonować w wielu krajach, jak również koordynują obsługę firm prowadzących działalność w środowisku międzynarodowym (Globalizing Business). Profesjonalny zespół ekspertów świadczy usługi administracyjne w zakresie: księgowości, usług kadrowo-płacowych, usług bankowych, usług sekretarsko-korporacyjnych, sprzedaży gotowych spółek typy shelf-companies oraz wynajmu powierzchni biurowej. TMF Poland jest przygotowana do obsługi firm zatrudniających nawet 10 tysięcy pracowników.

Portfolio klientów TMF obejmuje wiodące firmy m.in. z branży energetyczej, farmaceutycznej, handlowej, IT, lotniczej, motoryzacyjnej, nieruchomości, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, technologicznej, ubezpieczeń i wielu innych. TMF współpracuje z ponad 40% firm z listy S&P oraz Fortune 500.

Więcej na http://www.tmf-group.com/ i http://www.tmf-poland.pl/pl/

dompress : :

linkologia.pl spis.pl

Start firmy na rynku poza granicami kraju, to sporo pracy i wysiłku dla wielu przedsiębiorców, dlatego od lat działają firmy outsourcingowe, które proponują kompleksowe usługi, oraz ułatwiają firmom wejście na rynek. Trzeba jednak dobrze wybrać partnerów do współpracy. TMF Poland to firma, która zapewnia pomoc w rozpoczęciu działalności w dowolnym kraju na świecie.

W ostatnich latach mogliśmy śledzić decydujące zmiany jakościowe zachodzące w sektorze usług dla biznesu. Przedsiębiorcy szukają firm, takich jak TMF Group, które kompleksowo zajmą sie szeroko pojętą obsługą procesów biznesowych. Po pomoc specjalistów sięgają obecnie międzynarodowe korporacje, coraz częściej powierzając zadania związane z kwestiami kluczowymi dla swojej działalności. Dzięki TMF Poland, firmy mogą skoncentrować siłę, środki i procesy zarządcze na zasadniczych celach firmy. Usługi TMF-u pozwalają przedsiębiorcom osiągnąć lepsze wyniki i zwiększyć elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich, również wydajność.

 

Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych. Firma TMF Poland może pochwalić się profesjonalną kadrą, która posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, by dla globalnych zleceniodawców prowadzić projekty m.in. z zakresu transformacji biznesowej, opracowywać analizy finansowe, czy zarządzać ryzykiem. Podstawową działalnością sektorową w Polsce są obecnie usługi księgowe, kadrowo-płacowe i finansowe, obsługa szeroko rozumianych procesów IT oraz sprzedaży. Należy jednak zwrócić uwagę, że stopień zaawansowania usług świadczonych przez polskie firmy outsourcingowe jest z roku na rok coraz wyższy. Dlatego TMF stara się odpowiedzieć na oczekiwania klienta, tworząc dla niego nowoczesne rozwiązania.

Nie bez powodu Polska znajduje się w elitarnej grupie krajów, wskazywanych jako najlepsze do lokowania nowoczesnych usług dla biznesu. - TMF Poland zatrudnia tylko najlepszych. Dysponujemy dobrze wykształconymi i doświadczonymi fachowcami - informuje Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland. - Dlatego firmy rozpoczynające działalność na polskim rynku zwracają się do naszych specjalistów o pomoc i doradztwo - dodaje.     

Firmy, które decydują się wejść do Polski od początku swojej aktywności na naszym rynku poszukują wsparcia polskich doradców. Chcą, aby to firmy lokalne zapewniły im obsługę w procesie rejestracji, ponieważ najlepiej znają rynek. - Dla naszych Klientów duże znaczenie ma kompleksowość obsługi, jaką oferujemy. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za działania rejestracyjne, reprezentujemy firmę w urzędach, a następnie zapewniamy jej całościową obsługę biznesową - tłumaczy Mikołaj Pluciński.

- Klientom, którzy zgłaszają potrzebę szybkiego uruchomienia działalności na naszym rynku oferujemy spółki typu Shelf Companies. Transfer gotowej spółki po jej sprzedaży zajmuje nie więcej niż jeden dzień, jeśli firma przedstawi wymagane dokumenty. Klient może zacząć prowadzić działalność i zawierać umowy już w dniu zakupu udziałów spółki - wyjaśnia prezes zarządu TMF Poland.

Mikołaj Pluciński tłumaczy, że TMF dokonuje wszystkich niezbędnych rejestracji urzędowych nowej spółki, przygotowuje wymagane dokumenty korporacyjne oraz zapewnia podnajem adresu w prestiżowej lokalizacji w Warszawie lub Katowicach, albo adres wirtualny. - Przez pierwsze 3 miesiące po rozpoczęciu działalności oferujemy firmie podstawowy pakiet obsługi księgowej i sekretarskiej. Później zapewniamy pełen zakres usług księgowych, kadrowo-płacowych, finansowych i korporacyjno-sekretarskich. Niektóre firmy potrzebują również prokurenta, czy pełnomocnika, który czasem wchodzi również w skład zarządu spółki - przyznaje Mikołaj Pluciński.

Isidre Peralta, członek zarządu TMF Poland zauważa, że w ostatnim czasie na polskim rynku inwestuje najwięcej firm z Niemiec i Luksemburga. Najczęściej są to firmy reprezentujące branżę nieruchomości oraz odnawialnych źródeł energii. - Jednym z najciekawszych projektów, jakie ostatnio realizowaliśmy należała obsługa funduszu inwestycyjnego private equity, który potrzebował obsługi księgowej spółek celowych założonych do zakupu akcji wiodących polskich przedsiębiorstw z branży spożywczej - informuje Isidre Peralta.  

TMF Poland pomaga firmom rozwijać się i inwestować płynnie nie tylko w Polsce, ale również na skalę międzynarodową. Biura TMF Group, w skład której wchodzi TMF Poland, znajdują się w 80 krajach na 5 kontynentach, dlatego TMF może zapewnić firmom budowę struktur korporacyjnych na całym świecie. - Działamy globalnie, ale bazujemy na gruntownej znajomości rynków lokalnych. Dzięki rozbudowanej sieci 120 biur, możemy zaoferować przedsiębiorcom pomoc w rozpoczęciu działalności w dowolnym kraju na świecie - podkreśla Isidre Peralta.   

W tym roku TMF uruchomiło dział Service Delivery Coordinationw polskim biurze, który jest pewnego rodzaju węzłem łaczącym wszystkie biura TMF na świecie. Dział SDC oferuje swoim klientom globalną pomoc. Dzięki temu, firmom działającym w wielu krajach TMF Poland zapewnia teraz scentralizowaną kontrolę procesów biznesowych.

 

Informacje o TMF

TMF Group jest globalnym dostawcą usług biznesowych i poprzez sieć 120 biur prowadzi działalność w 80 krajach na świecie. Firma założona została w Holandii w 1988 roku. W październiku 2008 roku TMF Group została zakupiona przez brytyjską firmę private equity Doughty Hanson & Co, co otworzyło drogę do fuzji z Equity Trust, która została sfinalizowana w czerwcu 2011 roku. Dzięki temu TMF Group zwiększyła swoją globalną obecność. Zatrudnia dziś ponad 5.000 pracowników w biurach na całym świecie. 

TMF Poland, obecna w Polsce od 1995 roku, w swoich biurach w Warszawie i Katowicach zatrudnia ponad 150 wysokiej klasy specjalistów, którzy pomagają firmom sprawnie funkcjonować w wielu krajach, jak również koordynują obsługę firm prowadzących działalność w środowisku międzynarodowym (Globalizing Business). Profesjonalny zespół ekspertów świadczy usługi administracyjne w zakresie: księgowości, usług kadrowo-płacowych, usług bankowych, usług sekretarsko-korporacyjnych, sprzedaży gotowych spółek typy shelf-companies oraz wynajmu powierzchni biurowej. TMF Poland jest przygotowana do obsługi firm zatrudniających nawet 10 tysięcy pracowników.

Portfolio klientów TMF obejmuje wiodące firmy m.in. z branży energetyczej, farmaceutycznej, handlowej, IT, lotniczej, motoryzacyjnej, nieruchomości, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, technologicznej, ubezpieczeń i wielu innych. TMF współpracuje z ponad 40% firm z listy S&P oraz Fortune 500.

Więcej na http://www.tmf-group.com/ i http://www.tmf-poland.pl/pl/

dompress : :

Nowoczesne usługi dla biznesu  Komentarze (0)
25. listopada 2014 14:06:00
linkologia.pl spis.pl

Nowoczesne usługi dla biznesu generują nowe miejsca pracy i mają coraz większy wpływ na sytuację ekonomiczną Polski. Młoda, wykwalifikowana kadra z roku na rok przyciąga do Polski nowych inwestorów. Polskie firmy z sektora usług biznesowych przejmują obecnie obsługę zaawansowanych zleceń, wymagających kompleksowej wiedzy i doświadczenia. Pomagają wchodzić na nowe rynki firmom, mającym aspiracje do działania o zasięgu globalnym. TMF Poland jest firmą działającą na polskim rynku, realizującą zadania, które dotąd wykonywały głównie placówki zachodnie.          

Jeszcze dekadę temu polski sektor nowoczesnych usług dopiero raczkował, a głównym motywem do poszukiwania w Polsce dostawców usług outsourcingowych były oszczędności. Ówcześnie, międzynarodowe firmy szukają na polskim rynku przede wszystkim takich partnerów, jak TMF Group, legitymujących się wysokimi kompetencjami i rozległą wiedzą. Przedsiębiorstwa działające globalnie coraz częściej powierzają obsługę swojego biznesu polskim firmom, które potrafią zapewnić kompleksowe usługi i fachowe doradztwo.

 

Dla zagranicznych przedsiębiorców zakładanie filii w innych krajach w postaci oddziału lub spółki - córki to najbardziej zaawansowany sposób ekspansji na tych rynkach. W związku z tym, rozpoczęcie działalności w obcym kraju sprawia duże trudności. Wiążę się to z uzyskaniem wiedzy na temat wymogów lokalnej administracji i obowiązków związanych ze sprawozdawczością na terenie różnych krajów. Co więcej, szereg spraw adnimistracyjnych, pochłania wiele czasu, co wiąże się ze spadkiem efektywności działań firmy. W związku z tym, inwestorzy chcący rozpocząć działalność w Polsce poszukują pomocy wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm, które znają lokalne przepisy. Firmom, które wchodzą na polski rynek od wielu lat pomaga TMF Poland.

 

Dzięki TMF Group, zagraniczni inwestorzy, którzy chcą szybko rozpocząć działalność na polskim rynku, mogą zakupić gotowe spółki, założone z myślą o szybkiej dalszej odsprzedaży, gotowe do zbycia udziałów w ciągu 24 godzin. W ramach obsługi TMF opracowuje odpowiednie dokumenty i zapewnia usługi księgowo-sprawozdawcze, kadrowo-płacowe i finansowe. TMF Poland pomaga firmom w pozyskiwaniu pracowników oraz wdraża dokumentację kadrową. W ramach całościowej obsługi, debiutującej w Polsce firmie może zaoferować również siedzibę w najbardziej prestiżowej lokalizacji w centrum Warszawy i Katowic.

TMF Poland wspiera również polskich przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić biznes w innych krajach. - Od wielu lat pomagamy firmom wchodzącym na nasz rynek, a obecnie wspieramy także polskich przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność w innych krajach. Polskie firmy chętniej i odważniej inwestują obecnie na obcych rynkach. Ta tendencja zarysowuje się coraz wyraźniej - zauważa Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland. - TMF Poland oferuje polskim firmom pomoc w szybkim i bezpiecznym rozpoczęciu działalności na dowolnym rynku na świecie. Jest to możliwe dzięki sieci 120 biur zlokalizowanych w 80 krajach na świecie, prowadzonych przez TMF Group, globalnego dostawcę usług biznesowych, której częścią jest TMF Poland. Cała obsługa firmy odbywa się wyłącznie po polsku, klienci nie muszą ponosić trudu związanego z komunikacją w języku obcym. Firmom, które prowadzą już działalność w różnych krajach zapewniamy jeden punkt kontaktu. Przejmujemy obowiązki związane z komunikacją z kilkoma biurami - informuje Mikołaj Pluciński.

 

Polskie firmy outsourcingowe oferują obecnie coraz więcej stanowisk dedykowanych do obsługi firm działających globalnie. Grupa TMF prowadzi koordynację usług biznesowych świadczonych na lokalnych rynkach na rzecz globalnych klientów. - W naszym polskim biurze w powstał dział - Service Delivery Coordination (SDC), który jest pewnego rodzaju węzłem łaczącym wszystkie biura TMF. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom globalną pomoc. Sprawia to, że współpraca z klientami staje się bardziej przejrzysta i bezpośrednia, również dzięki używaniu scentralizowanych rejestrów oraz kontroli jakości - informuje Isidre Peralta, członek zarządu TMF Poland. - Taki zabieg pozwala na sprawną koordynację wykonywanych usług, i skraca czas przeznaczony na komunikację pomiędzy biurami, co wiąże się z zadowoleniem klienta. Usługi SDC są skierowane do klientów o znacznej wielkości, zlokalizowanych w różnych krajach. Dział SDC jest ciągle rozbudowywany, a jego usługi dostosowywane do potrzeb klienta.

 

Dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze, polski sektor usług dla biznesu rozwija się w tempie, którego pozazdrościć może nam nawet taki potentat jak Indie. Polska wyrasta na globalnego lidera w dziedzinie outsourcingu procesów biznesowych. Polską specjalnością stały się usługi finansowo-księgowe oraz informatyczne, a w ostatnich latach również usługi centrów badawczo-rozwojowych (R&D) oraz centrów usług wspólnych (SSC).

 

TMF świadczy nie tylko szereg usług wymienionych powyżej, ale jest również liderem na polskim rynku w outsourcingu usług korporacyjno-sekretarskich (CoSec). Isidre Peralta tłumaczy - Ów dział zajmuje się prowadzeniem dokumentacji korporacyjnej klienta, takich jak m.in., składanie rocznych sprawozdań finansowych, współpraca z doradcą podatkowym, prawnikiem lub z notariuszem, otwieranie/zamykanie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce, oraz wiele innych. Usługi korporacyjno-sekretarskie są niewątpliwym atutem firmy, prowadzonym na szeroką skalę dla wielu film międzynarodowych.

 

Informacje o TMF

TMF Group założona została w Holandii w 1988 roku. W październiku 2008 roku TMF Group została zakupiona przez brytyjską firmę private equity Doughty Hanson & Co, co otworzyło drogę do fuzji z Equity Trust, która została sfinalizowana w czerwcu 2011 roku . Dzięki temu TMF Group zwiększyła swoją globalną obecność. Zatrudnia dziś ponad 5.000 pracowników w biurach na całym świecie. 

TMF Poland, obecna w Polsce od 1995 roku, w swoich biurach w Warszawie i Katowicach zatrudnia ponad 150 wysokiej klasy specjalistów, którzy pomagają firmom sprawnie funkcjonować w wielu krajach, jak również koordynują obsługę firm prowadzących działalność w środowisku międzynarodowym (Globalizing Business). Profesjonalny zespół ekspertów świadczy usługi administracyjne w zakresie: księgowości, usług kadrowo-płacowych, usług bankowych, usług sekretarsko-korporacyjnych, sprzedaży gotowych spółek typy shelf-companies oraz wynajmu powierzchni biurowej. TMF Poland jest przygotowana do obsługi firm zatrudniających nawet 10 tysięcy pracowników.

Portfolio klientów TMF obejmuje wiodące firmy m.in. z branży energetyczej, farmaceutycznej, handlowej, IT, lotniczej, motoryzacyjnej, nieruchomości, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, technologicznej, ubezpieczeń i wielu innych. TMF współpracuje z ponad 40% firm z listy S&P oraz Fortune 500.

Więcej na http://www.tmf-group.com/ i http://www.tmf-poland.pl/pl/

dompress : :

linkologia.pl spis.pl

TMF Poland uruchomiła w Warszawie innowacyjny dział - Service Delivery Coordinator-który zapewnia całej grupie TMF, globalną kontrolę procesów, gwarantując przy tym jednolity standard jakości obsługi we wszystkich krajach

TMF Poland jest częścią TMF Group, która jest globalnym dostawcą usług biznesowych i poprzez sieć 120 biur prowadzi działalność w 80 krajach na świecie. Oferta TMF Poland, obecnej na polskim rynku od 1995 roku, odzwierciedla ambicje Grupy, zmierzające do zagwarantowania dużym międzynarodowym korporacjom i średnim przedsiębiorstwom globalnej obsługi procesów biznesowych, dopasowanej do indywidualnych potrzeb firm.

Niedawno Grupa TMF zdecydowała o utworzeniu działu SDC w Polsce i powierzyła warszawskiemu zespołowi scentralizowaną obsługę globalnych firm w zakresie usług księgowych i płacowych, doceniając w ten sposób potencjał i doświadczenie polskiego teamu, zdobyte w ciągu ostatnich 19 lat obecności na polskim rynku.  

- Globalne usługi Service Delivery Coordinator (SDC) zostały zainicjowane przez TMF Poland już w 2008 roku, w wyniku wprowadzenia przez firmę pełnej koordynacji usług płacowych, zgodnych z wymogami Klienta, jednej z największych agencji prasowych na świecie. Na początku tego roku oficjalnie uruchomiliśmy w naszym biurze w Warszawie centrum dowodzenia SDC. Obecnie rozwijamy struktury działu, a nasi specjaliści w dziedzinie księgowości i płac nieustannie pracują nad udoskonaleniem procedur dla poszczególnych zakresów usług. Dążymy do tego, aby współpraca z klientami była jak najbardziej przejrzysta. Służy temu m.in. wykorzystanie scentralizowanych rejestrów i stała kontrola jakości pracy - mówi Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.  

 

- Nasz dział SDC zajmuje się kontrolą usług biznesowych świadczonych na lokalnych rynkach na rzecz globalnych klientów TMF Group, zapewniając firmom funkcjonującym w różnych krajach jednolite normy jakości przyjęte na całym świecie. Ponadto przygotowujemy skonsolidowane miesięczne raporty, wspieramy klienta w fakturowaniu i nadzorujemy pracę podwykonawców. W ten sposób dostarczamy usługi lokalnie bez zakłóceń pod kontrolą jednego koordynatora. Docelowo stworzymy 30 nowych miejsc pracy - wyjaśnia Isidre Peralta, członek zarządu TMF Poland.

 

 

 

Informacje o TMF

 

TMF Poland, obecna w Polsce od 1995 roku, w swoich biurach w Warszawie i Katowicach zatrudnia ponad 150 wysokiej klasy specjalistów, którzy pomagają firmom sprawnie funkcjonować w wielu krajach, jak również koordynują obsługę firm prowadzących działalność w środowisku międzynarodowym (Globalizing Business). Profesjonalny zespół ekspertów świadczy usługi administracyjne w zakresie: księgowości, usług kadrowo-płacowych, usług bankowych, usług sekretarsko-korporacyjnych oraz wynajmu powierzchni biurowej. TMF Poland  jest przygotowana do obsługi firm zatrudniających nawet 10 tysięcy pracowników.

Portfolio klientów TMF obejmuje wiodące firmy m.in. z branży energetyczej, farmaceutycznej, handlowej, IT, lotniczej, motoryzacyjnej, nieruchomości, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, technologicznej, ubezpieczeń i wielu innych. TMF współpracuje z ponad 40% firm z listy S&P oraz Fortune 500.

TMF Group założona została w Holandii w 1988 roku. W październiku 2008 roku TMF Group została zakupiona przez brytyjską firmę private equity Doughty Hanson & Co, co otworzyło drogę do fuzji z Equity Trust, która została sfinalizowana w czerwcu 2011 roku . Dzięki temu TMF Group zwiększyła swoją globalną obecność. Zatrudnia dziś ponad 5.000 pracowników w biurach na całym świecie.  

Więcej na http://www.tmf-group.com/ i http://www.tmf-poland.pl/pl/

dompress : :

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii

ptaki-egzotyczne | electric24 | dombezchemii | remonterz | itchy-scratchy | Mailing